چکیده
آن چه پیش رودارید، تحقیقی است پیرامون امتحان هایی که خداوند از انسان می گیرد که از آن به ابتلاء نیز یاد می شود. امتحان الهی ، بر خلاف امتحان های بشر، به خاطر کشف مجهولات نیست ، چرا که همه چیز برای او آشکار است، بلکه برای این است که استحقاق ثواب و عقاب بنده به منصه ظهور برسد، یا درجات بنده عالی تر شود، یا ……
اهمیت این بحث از آن جهت است که بلاها و مصیبت های خانمان سوزی، در طول زندگی، گریبان­گیر بشر می شود، که گاه درک علت آنها از توان عقل بشر، فراتر است و ممکن است که انسان های سست ایمان به ورطه شرک و کفر بیفتند، لذا ضرورت روشن شدن این بحث مخصوصا برای نسل جوان به وضوح قابل لمس است.
محقق در این تحقیق ابتدا مفهوم امتحان الهی یا ابتلاء را در لغت و اصطلاح ، توضیح داده است که از مجموع آنها به این نتیجه رسیده است که ابتلاء از ریشه (بلی یبلی) بوده و به معنی امتحان، اختبار و تجربه کردن است. و سپس به علت ها، فواید و فلسفه امتحان اشاره می کند، که شامل پرورش روح، تربیت و تکامل انسان، تنبه و آگاهی، پاکیزگی از گناهان، ترفیع درجه ، رسیدن به نعمت، تنبیه و تادیب ، و… می­باشد. سپس به انواع و اقسام امتحان می پردازد، که می توان آنها را بنا به ذوق شخصی ، به انواع گوناگونی تقسیم کرد. یا به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم کرده و درونی را شامل موارد ذهنی ، همچون آرزوی موفقیت یا شکـست دیگران و عوامل بیرونی را شامل خوف، گرسنگی، زیان های مالی، خطرات جانی و .. دانست.
یا به دو دسته معنوی و مادی ، که معنوی را شامل مواردی مثل گناه و ایمان و… و مادی را شامل خسارات مادی، خطرات جانی و … دانست و یا به دو دسته جسمی و روحی و یا تقسیم بندی های دیگری کرد.
محقق در فصل بعد ، به ذکر نمونه های ابتلای الهی می پردازد. ابتدا امتحان های پیامبران الهی را که در قرآن ذکر آنها رفته است ، سپس امتحان های الهی ائمه اطهار که در کتب تاریخ از آنها یاد شده است ، پس از آن ، امتحان های الهی علمای راستین که در کتب اخلاقی نگاشته شده است و در آخر ، نمونه های امتحان های الهیی که از غیر اولیاءالله گرفته شده است و آنها در آن مردود شده اند را می آورد. در فصل آخر عوامل پیروزی در امتحان الهی، که شامل صبر، استقامت ، یاد خدا و ذکر نعمت های خدادادی است ، را بر می­شمرد.

نوشته پایان نامه امتحان های الهی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

Comments are closed.

حامیان